'Gothic!', wee je gebeente...

Toen ik een artikel van Cees Nooteboom las betreffende het gedicht 'over engelen' van Czeslaw Milosz, waarin hij zich afvraagt of iemand ooit het skelet van een engel gezien heeft, wist ik onmiddelijk dat het over de zes figuren ging die ik had gemaakt voor het kerkje in Obergum. Engelen, ontvleesd, ontvleugeld, maar toch: engelen. Boodschappers uit een andere dimensie. Een kleine processie waar de toeschouwer deel van uit maakt en die uitmondt in een soort confrontatie...
De verschijningen hebben de vorm van een gotisch venster; het raamwerk doet met zijn filigrane struktuur denken aan ornamenten van preekgestoelten en altaren; afwisselend rijk of sober van vorm. Het gebruikte materiaal lijkt op verbleekte beenderen die associaties oproepen met vluchtigheid en vergangkelijkheid...
De titel 'Gothic', wee je gebeente, is de term gothiek gebruikt als brug: van hedendaagse in romantisch zwart geklede jongeren naar de hunkering van de neo-gothiek in de 19e eeuw die op zijn beurt flirtte met laat Middeleeuwse 'normen en waarden'.
Schoonheid en vergankelijkheid, in één adem: 'Weltschmerz, Spleen, Gothic!'
Enige jaren geleden nam ik deel aan het project: 'Zonde van klei in de kerk' in het kerkje van Wehe-Den Hoorn waarbij we met klei op een reusachtige tafel de hoofdzonden verbeeldden. Dezelfde -Groninger- klei heb ik nu gebruikt als mal om mijn engelen te vormen; ze zijn letterlijk uit de klei getrokken.
Als vrucht van twee geloven op één kussen (daar slaapt de duivel tussen) voel ik mij zowel tot protestantse soberheid als tot katholieke rijkdom aangetrokken. Wel is het zo dat ik in een een wel erg serene protestantse kerk denk: 'less is a bore' en in een overladen Beiers kerkje: 'less is more'... Op deze wijze word ik heen en weer geslingerd tussen twee werelden die ik in mijn werk probeer te verenigen.
Een bezoeker vertelde me dat hij dacht dat de zes figuren in de kerk 'hoorden'. Op dat moment realiseerde ik mij dat mijn inbreng geslaagd was; de engelen terug in de kerk, de beeldenstorm geluwd...

 

 

(terug)