Tien stappen, tien jaar
project 'Bevrijding/Liberation'
2005