ALBATROSPAK van Els Otten. Gebaseerd op en geïnspireerd door:

'L'Albatros' van Baudelaire en 'The Rime of the Anceynt Marinere' van Coleridge.
Model van het zogenaamde Albatrospak (schaal 1:2) zoals gebruikt tot laat in de 19e eeuw.
Hiervoor bestond zelfs een speciale wet.