Van 'Wonderland' naar 'Wunderkammer'.

'Alice in Wonderland' was jarenlang mijn credo. Na langdurig als 'Alice' door het 'Wonderland' van de kunst gedoold te hebben, ontdekte ik een jaar of tien geleden het volmaakte materiaal om mijn denkbeelden vorm te geven. 'Pâte-de-verre': glas gesmolten en gestold in mallen belichaamt in hoge mate de 'dubbelzinnigheid' die ik nastreef in mijn werk en die ook terug te vinden is in mijn titels zoals: 'Présences/Passages, Objects d'âme/ Aambeelden en Amour/Armour. Glas is verleidelijk, koud, hemels, aards, vaak transparant, soms ondoorzichtig. Is scherp en verraderlijk, zacht en aaibaar. Het is eeuwenoud en voorbijgaand. Ongenaakbaar en kwetsbaar. Veel kunst is tegenwoordig virtueel en snel. Ik houd van het substantiële. Tastbaarheid, sensualiteit en traagheid zijn esentieel. Mijn objecten maken deel uit van een imaginaire 'Wunderkammer'. Deze vormt een overkoepelend concept. Een plek waar alle beelden in hun diversiteit -individueel en in samenhang- tot hun recht kunnen komen in meer of mindere 'liaisons dangereuses'. Wat mij betreft een 'never-ending' verzameling zolang ik mij blijf verwonderen en verbazen en daaraan gestalte kan geven.